Blå David

Efter att ha underförstått fått reda på att det är mer eller mindre blasfemiskt och straffbart att inte ta sina beteckningar på allvar har jag nu nästan rättat till mina fadäser. Tunnan är nu omgjord till Blå David, andra divisionen på F11. Fast inte riktigt eftersom divisionssiffrorna inte stämmer ännu. Flygvapnet kallade alltså inte sina plan 1, 2, 3 osv utan divisionen hade en färg och varje plan en bokstav. Bruket försvann väl med Drakens införande eller nåt, jag har inte sett några drakar med bokstavsbeteckningar.

99 svenska piloter strök med i olyckor med Tunnan. Detta berodde mestadels på att man inte greppade pilvingens speciella egenskaper. Problemet uppstod när man inte flög planet “rent” utan man så att säga sladdade i luften. Vingarnas ändrade vinkel mot luften gjorde då att vingprofilen ändrades markant vilket innebar betydligt lägre lyftkraft och vindmotstånd, detta innebar att applikation av skevrodret kunde ge motsatt effekt vilket på låg höjd inte var speciellt lyckat. Det fanns inte heller någon tvåsitsig version av Tunnan så det var i början svårt att utbilda piloterna korrekt på beteendet hos planet.