F-4 Phantom II

F-4E Phantom II

Phantom utvecklades för US Navy under flygets gyllene era 1950-talet. Det visade sig snabbt vara så överlägset allt annat att även US Marine Corps och US Air Force började använda det (detta var på tiden när US Marine Corps fortfarande hade riktiga hangarfartyg och inte behövde VSTOL-plan).

Phantoms historia börjar hos McDonnell Douglas när flottan kommer med krav på ett nytt allvädersjaktplan i mitten på 50-talet. Även den amatörmässiga aerodynamikern slås lätt av alla knasiga vinklar och grejor på Phantoms vingytor och det berodde på att originaldesignen visade sig väldigt instabil i vindtunneltestning. I övrigt designades planet som så många andra plan på den här tiden, enorma motorer, stort och våldsam fartprestanda, men inte riktigt lika vasst i kurvning. De ovan nämnda aerodynamiska egenskaperna gjorde planet tämligen trötmanövrerat, men det gick som sagt att kompensera med fart. En stor nackdel i början var tilltron till jaktrobotar, vilket ledde till att Phantoms från början inte fick någon inbyggd kanon. Detta visade sig raskt vara en dålig idé då jaktrobotarna inte var speciellt tillförlitliga i sin barndom. Olika provisoriska och ganska mediokra utanpå-lösningar trasslades fram till E-versionen av Phantom fick som inbyggd kanon.

1960 var planet färdigt för att börja testning på hangarfartyg och därefter togs det i bruk av flottan och senare övriga flygande delar av USAs krigsmakt. Phantom fick sitt elddop under Vietnam-kriget där det var det huvudsakliga jaktplanet på USAs sida. Den avbildade varianten (typ för camo-mönstret stämmer inte) deltog i Vietnam-kriget. Planet fortsatte sedan i tjänst i USA till 1996 och blev under tiden ersatt av modernare plan som F-14, F-15, F-16 och F-18. I slutet användes det i Wild Weasel-variant för elektronisk krigföring och har den stora äran att ha tjänstgjort i både Thunderbirds (USAF uppvisningsteam) och Blue Angels (USNs dito).

Phantoms tillverkades i ett otal varianter fram till 1979 och har använts av 11 andra länder utanför USA och är fortfarande i tjänst i 6 av dessa. För Sveriges del var Phantom med på tapeten när det skulle beslutas om vi skulle gå vidare med Viggen-projektet eller köpa utländskt (det var förmodligen aldrig en seriös fråga, men såg bra ut i protokollet).

Fotoplatsen har inte riktigt tillkommit efter flytt så fotona blev väl lite sådär, men bättre än inget!