USS Yorktown

Självskadebeteendet att bygga fartyg fortsätter med en 7 år gammal surdeg, USS Yorktown i 1/350 från Cyber-hobby. En modell med högt och lågt och extra mycket pill på grund av fotoets-ark från White Ensign. Blev väl helt ok till slut. Medföljande helikopter så förjävlig ut så den fick utgå, eventuellt får det bli en senare när jag hittat en bättre. Ingen riggning för dels svårt att hitta bra hur den ska se och det man kan se är slaka linor så hua.

USS Yorktown var det femte fartyget i amerikanska flottan med detta namn. Sjösatt 1984 var hon nummer två i Ticonderoga-klassen. Ticonderoga-klassen var ett av fantastiska projekt som initierades som ett komplement till en större klass av skepp som inte blev av och en lite mindre klass än den större som aldrig blev av. Att Tico-klassen blev av beror förmodligen på att den baserades på ett skrov från en tidigare klass (Spruance).

Tico-klassens USP var stridsledningssystemet Aegis som fortfarande är i bruk idag. Featuring PESA-radar med fyra antenner, två Mk26 robotramper (som kan ladda om på 9 sekunder och avfyra med en sekunds mellanrum), med 88 robotar (SM2 och Tomahawk) två 12,7 cm automatkanoner, 8 Harpoon-robotar, 20 ubåtsjaktsrobotar, två CIWS, ubåtsjaktstorpeder, släpsonar, 2 Seahawks.

Mk26:orna installerades bara på dom fyra första Tico-kryssarna, därefter gick man över till Mk41 Vertical Launch System på grund av att detta på alla sätt var bättre än Mk 26.

Yorktown hade en hyfsat framgångsrik karriär, men glöden falnade väl lite mot slutet då hon med reducerad besättning mest fick jag knarksmugglare i Karibien. Den huvudsakliga orsaken till detta var just Mk26-systemet som var så mycket mindre flexibelt än Mk41.

USS Yorktown togs ur tjänst 2004 och skrotades 2022.